October 1916

War Diaries
War Diary October 1916 Pg1
War Diary October 1916 Pg2

War Diary October 1916 Pg3

War Diary October 1916 Pg4

War Diary October 1916 Pg5
War Diary October 1916 Pg6
War Diary October 1916 Pg7

Operation Orders

Report on Operations
B Company report on Operations October 11, 1916
D Company report on Operations October 11, 1916 Pg1
D Company report on Operations October 11, 1916 Pg2